BIP

indeks

SZKOŁA NA WIDELCU

logo szkola widelec

CYBERNAUCI

Cyberauci logo for light

Zdrowo i sportowo

BOHATERON

bohater

Z KULTURĄ MI DO TWARZY

Małopolska w zdrowej atmosferze

Powietrze

OWOCE W SZKOLE

TalentowiSKO

 

talent

 

 

- Puk, puk!

Cisza na widowni.

- Puk, puk!!

Nadal cisza.

- Puk, puk!!

- Proszę... - rozległ się w końcu jakiś nieśmiały głosik, do którego odważniej już dołączyły pozostałe. - Proszę! Otwarte!

W ten sposób przez magiczne teatralne drzwi znalazł się na naszej scenie teatr Chrząszcz w Trzcinie z przedstawieniem pt. "Kto tam?", którego aktorzy szybko ośmielili naszą początkowo bardzo wzorową publiczność. Aktorzy oraz fantastyczne pluszowe zwierzaki -spragniony przyjaźni Zajączek, Kura znosząca dziwne jajka (łącznie z sadzonym), szalony Pies, rozbrykana Świnka, Słoń rozwijający ogromną prędkość i Żyrafa fa-fa fa-fa. Prosta historia przeznaczona teoretycznie dla młodszych dzieci rozbawiła absolutnie wszystkich. Dawno nie słyszeliśmy salw tak szczerego zbiorowego śmiechu u naszych uczniów. Kiedy już przedstawienie dobiegło końca, okazało się, że aktorzy mają dla nas niespodziankę: mogliśmy zadawać pytania wybranym zwierzakom, spróbować swoich sił na scenie, a młodsze dzieci przejechały się na Słoniu. I kiedy już rzeczywiście okazało się, że to niestety koniec spotkania z Chrząszczem w Trzcinie, niektórzy nie mogli się z tym pogodzić i błąkali się jeszcze po scenie a to tuląc żyrafę, a to przysiadając na słoniu - tymi najbardziej spragnionymi kontaktu z teatrem okazali się nasi szóstoklasiści.

Dziękujemy Chrząszczowi za profesjonalizm, poczucie humoru, ciepłe podejście do dzieci, umiejętne rozbudzenie wyobraźni i gratulujemy pomysłowości!

 

Zobacz zdjęcia.

 

Dzisiaj, 6 października, naszą szkołę odwiedziły panie będące przedstawicielkami Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej. Jak powiedział pan dyrektor, to właśnie dzięki tym paniom pieniądze naszych uczniów są bezpieczne i z każdym dniem procentują. Przedstawicielki banku pojawiły się u nas, aby powitać nowych członków SKO, czyli uczniów "zeróweczki". Zanim zostali oni dumnymi posiadaczami świeżutkich książeczek SKO, starsze uczennice krótko przedstawiły historię oszczędności w naszej szkole, a także korzyści płynące z systematycznego oszczędzania. Po tym, jak najmłodsi uczniowie naszej klasy wstąpili w szeregi oszczędzających w SKO, nastąpiło - jak co miesiąc - ogłoszenie Mistrza Ciułacza i Mistrza Systematycznego Oszczędzania we wrześniu, a także przekazanie pucharu dla najlepiej oszczędzającej klasy. W tym miesiącu puchar trafił do klasy III. Gratulacje!

Zobacz zdjęcia!

 

W piątek 3 października odwiedził nas pan stomatolog, pan Tomasz Bystrowski. W spotkaniu uczestniczyła cała szkoła - najpierw dzieci z klas od 0-III, potem klasy IV-VI. Pan Tomasz w bardzo przystępny i przekonujący sposób nakłaniał wszystkich do regularnego szczotkowania i nitkowania zębów, tłumaczył konsekwencje wynikające z niedbałości, a także zaprezentował film ze znanego cyklu "Było sobie życie" dotyczący higieny jamy ustnej. Młodsza grupa otrzymała od pana Tomasza pudełeczko nici dentystycznych do praktycznego stosowania nabytej wiedzy.

Zobacz zdjęcia.

Doręczanie pism do Szkoły Podstawowej w Harkabuzie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

        Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206 poz. 1216) w Szkole Podstawowej w Harkabuzie uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)Szkoły Podstawowej w Harkabuzie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Za pośrednictwem ESP można kierować wnioski, skargi, zapytania do Szkoły Podstawowej w Harkabuzie.

Za pośrednictwem ESP można kierować wnioski, skargi, zapytania do Szkoły Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP: ścieżka dostępu: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw – należy wybrać usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.    

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ

(adres skrytki /ePUAPspkarkabuz/SkrytkaESP)


1. W celu skorzystania z Portalu ePUAP należy posiadać w nim konto użytkownika. Rejestracja w Portalu ePUAP jest darmowa.

2. Dostarczane dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów, w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów.

4. Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism: .doc, .docx, .gif, .jpg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml.

5. W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

6. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1024 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów

elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 Nr 206 poz. 1216).

 

Wczoraj część klasy V na godzinie wychowawczej przygotowała niespodziankę dla drugiej części klasy V - mianowicie dziewczyny wraz z wychowawczynią z okazji Dnia Chłopaka złożyły piątoklasistom życzenia i obdarowały ich słodyczami. Poza tym wszyscy zostali poczęstowani absolutnie niezdrowymi, ale za to bardzo zabawnymi żelkami w kształcie zębów. Wywołało to dobry humor, który zaowocował spontanicznym pomysłem, by spędzić czas na wspólnych wygłupach na placu zabaw. A pogoda sprzyjała. Podobnie było dzisiaj  i bardzo nas to ucieszyło, ponieważ mogliśmy się wybrać na planowane już tydzień temu ognisko. Połączyliśmy spacer w ekstremalnych warunkach (błoto!) z drugim śniadaniem i deserem (kiełbaski i pianki) oraz z lekcją przyrody (znajomość kierunków i sposoby mierzenia drzew). Po wspólnych zabawach wróciliśmy do szkoły, a na pamiątkę pozostały nam ZDJĘCIA.

Podkategorie

konopnickam

 
 

"Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy się trzymać razem".

Maria Konopnicka