BIP

indeks

SZKOŁA NA WIDELCU

logo szkola widelec

CYBERNAUCI

Cyberauci logo for light

Zdrowo i sportowo

BOHATERON

bohater

Małopolska w zdrowej atmosferze

Powietrze

OWOCE W SZKOLE

TalentowiSKO

 

talent

W ramach głównych zadań projektu wyróżnić należy:

 

 

 

Zadanie 1Gotowi na wsparcie – realizacja Rocznych Planów Wspomagania (RPW)

Przy wsparciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w każdej ze szkół i przedszkoli od 2 września 2013r. przeprowadzona została diagnoza potrzeb. Dzięki niej możliwe było wyłonienie konkretnego obszaru doskonalenia. Na podstawie oferty wybranej spośród 24 opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, aktualnie budowane są Roczne Plany Wspomagania (RPW), które szkoły/przedszkola będą realizowały w roku szkolnym 2013/2014.

Zgodnie z założeniami projektu w bieżącym roku szkolnym na terenie powiatu nowotarskiego przeprowadzonych zostanie 760 form doskonalenia nauczycieli, w tym 279 warsztatów dla nauczycieli, 186 konsultacji grupowych oraz 279 innych form spotkań grupowych. Cykl doskonalenia prowadzony będzie przez ekspertów zewnętrznych wyłonionych w procedurze przetargowej.

Zadanie 2Zaplątani w sieci – wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

Powiat Nowotarski utworzył 4 tematycznie różne sieci współpracy i samokształcenia
o charakterze przedmiotowym i problemowym:

 1. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół/przedszkoli
 2. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych
 3. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 4. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców

Aktualnie prowadzone są działania rekrutujące uczestników poszczególnych sieci, kierowanymi przez czterech koordynatorów.

Podczas spotkań w ramach sieci następowała będzie wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów, pozwalające nauczycielom i dyrektorom spojrzeć na trudności
z różnych perspektyw. Sieci stanowić będą doskonałe uzupełnienie dotychczas stosowanych form doskonalenia nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, spotkania zespołów przedmiotowych.

Zadanie 3Powiatowy drogowskaz – opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW)

Powiatowy Program Wspomagania (PPW) to aktualnie opracowywany dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie Powiatu Nowotarskiego. Jest on podstawą do monitorowania procesu wspomagania prowadzonego na terenie Powiatu.

 

Biuro projektu "Pilotaż sukcesem zmian" mieści się w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu przy ulicy Kościuszki 3, 34-400 Nowy Targ,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Więcej informacji na temat projektu i poszczególnych etapów jego realizacji znaleźć można na przygotowywanej przez PORE stronie: www.pore.nowotarski.pl

Nasz szkoła na rok 2013/2014 wybrała ofertę „JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY”

Harmonogram działań na rok szkolny 2013/2014:

 • wrzesień: spotkanie z Dyrektorem szkoły, spotkanie z Radą Pedagogiczną, warsztat diagnostyczno-rozwojowy,
 • październik: warsztat dla nauczycieli/spotkanie z ekspertem 2x3h=6h,
 • listopad: konsultacje grupowe/spotkanie z ekspertem 1x3h,
 • grudzień: warsztat dla nauczycieli/spotkanie z ekspertem 1x3h, konsultacje grupowe/spotkanie z ekspertem 1x3h,
 • styczeń: spotkanie grupowe-inne formy/spotkanie z ekspertem 1x3h, konsultacje grupowe/spotkanie z ekspertem 2x3h=6h,
 • luty: konsultacje indywidualne z SORE 1x2h,
 • marzec: konsultacje indywidualne z SORE 1x2h,
 • kwiecień: konsultacje indywidualne z SORE 1x2h,
 • maj: udział w ankiecie z przebiegu współpracy,

czerwiec: przedstawienie sprawozdania Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej

konopnickam

 
 

"Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy się trzymać razem".

Maria Konopnicka