Loading color scheme

W górę

Obowiązki i informację

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY SKŁADANIU DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
OBOWIAZEK INFORMACYJNY ZGŁOSZENIE DO KL 1
RODO/OBOWIZEK INFORMACYJNY PRACOWNIK
RODO/OBOWIZEK INFORMACYJNY STAYCI I PRAKTYKANCI
RODO/OBOWIZEK INFORMACYJNY UCZESTNIK PPK
RODO/OBOWIZEK INFORMACYJNY OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMW CYWILNOPRAWNYCH
RODO/OBOWIZEK INFORMACYJNY REKRUTACJA OSOBY MAJCE PODJC PRACE I WSPOPRAC
RODO/OBOWIZEK INFORMACYJNY UMOWY
RODO/OBOWIZEK INFORMACYJNY WNIOSEK DO KL 1
RODO/OBOWIZEK INFORMACYJNY WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA
RODO/OBOWIZEK INFORMACYJNY ZAPEWNIANIE DOSTPNOCI
RODO/Obowizek informacyjny RODO w zwizku z postpowaniem zamówień publicznych
RODO/Obowizek informacyjny RODO
RODO/Obowizek informacyjny skierowany do osb upowanionych do odbioru dzieci oraz rodzicw dzieci innych uprawnionych opiekunw upowaniajcych do odbioru
RODO/UPOWANIENIE I POLECENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH- kodeks pracy
 
 
Powered by Phoca Download